+421 902 751 297 info@prenajomsonarov.sk
  • inzerát musí obsahovať kontaktné údaje na predajcu, vhodný obsah bez nadávok, presné a nezavádzajúce informácie o produkte, jeho aktuálny stav počas ponúknutia k predaju, aktuálnu fotografiu.
  • Jeden inzerát môže obsahovať iba jeden produkt k predaju.
  • V prípade viacerých ponúkaných produktov na predaj je potrebné inzeráty pridať osobitne a zaradiť ich do správnej kategórie.